VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE | ZRAKOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE | ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

AERONAUTICAL UNION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Established 1926.

logo

B PD

Padobranstvo je jedan od atraktivnijih vazduhoplovnih sportova.

Vazduhoplovni savez Bosne i Hercegovine je nadležan za provođenje Prvenstva BiH i nastupe Reprezentacija.

Svjetska vazduhoplovno-sportska federacija FAI, svake godine naizmjenično, provodi prvenstva Svijeta i kontinentalna prvenstva (u našem slučaju prvenstva Evrope).

Padobranska komisija Vazduhoplovnog saveza BiH ima glavne nadležnosti za padobranski sport, dok je to u FAI Internacionalna padobranska komisija, koja ima sljedeće podkomisije: Freefall Style and Accuracy Landing, Canopy Formation, Canopy Piloting, Para-Ski, Technical and Safety, Wingsuit Flying, Formation Skydiving, Artistic Events i Speed Skydiving.

Istorijat

Prvi pisani dokaz o pokušaju da se napravi uređaj sa kojim bi čovjek sigurno skočio sa velike visine i ostao neozlijeđen ostavio nam je čuveni talijanski renesansni slikar, vajar i naučnik Leonardo da Vinči. On je bio prvi koji je naučno istražio problem letenja, a mnogi vjeruju da istorija avijacije počinje sa njegovom pojavom.

Prvi prikaz padobrana "Homo Volans" (leteći čovjek) pojavio se u knjizi "Machinae novae" (Faust Vrančić) u drugoj polovini 16. vijeka. Na slici je prikazan čovjek koji skače sa visoke kule. Drugi značajni pionir današnjeg padobranstva je francuski fizičar Lenormand Sebastian koji je 26. novembra 1783. godine izgradio padobransku formu u obliku kupole, tvrde konstrukcije i uspješno izveo skok sa tornja od 20 metara. U jednoj brošuri štampanoj iste godine, dao je ime "parasutic", što je novčić iz grčke riječi "para", za razliku od francuske riječi "tihi" - pucanje (protiv pada).

Ovo ime je usvojeno i danas se koristi.

Andre Jacques Garnerin, koji je prvi skočio iz balona iznad Pariza, 22. oktobra 1797. godine, sa visine od 700 metara, smatra se prvim padobrancem na Svijetu. Prva žena padobranac smatra se njegova žena Jean Genevieve Labors, koja ga je pratila. Međutim, prva ženska profesionalna padobranka bila je Cathy Paulus, koja je 1890. godine izvela skokove.

Prvi skok koji je napravljen na našim prostorima, na prostoru tadašnje države, napravio je poručnik Dragutin Dolanski, 2. septembra 1926.godine na aerodromu u Novom Sadu. Skok je izveden padobranom tipa "Blanchar" sa visine od 650 metara iz aviona "Anrio". Između dva svjetska rata, pojedinačni i grupni skokovi izvedeni su i u Sarajevu.

Prvo nacionalno prvenstvo u padobranstvu, u tadašnjoj državi, održano je 1949. godine.

Prvo evropsko padobransko prvenstvo održano je u Rimu 1922. godine. Od 16. do 21. jula 1951. godine na Bledu u Sloveniji je održano prvo Svjetsko padobransko prvenstvo.

logo

Established 1926.

Vazduhoplovni savez Bosne i Hercegovine

Ćemaluša bb, 71000 Sarajevo, BiH

Kontakt informacije:

+387 (0)61 268 814

info@vzsbih.ba

vaz.savez.bih@gmail.com

logo

VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE - sva prava pridržana